Wat is een Wiki?

Volgens Wikipedia, 's werelds grootste wiki:

A Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> or [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) is a type of website that allows users to add, remove, or otherwise edit and change most content very quickly and easily.

En zo is het! Deze site is een maakbaar stuk van het internet waar gebruikers inhoud kunnen aanpassen, uploaden, erover kunnen communiceren en samenwerken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License