Voorstelrondjes

"Ik wil best een oude man ontmoeten, als het maar niet in de spiegel is van mijn kapper." (Fons Jansen)

flickr:425038505

Voorstelrondjes hebben een slechte naam. En dat is niet geheel onterecht. Ga je echt het rondje af, dan blijken veel deelnemers meer bezig te zijn te bedenken wat ze zullen zeggen dan te luisteren naar de ander. En dat stelt niet echt lekker voor.

Er zijn trainers die hier handig op inspelen door het "verplichte" rondje over te slaan!

Nou is het niet zo dát je een voorstelrondje zou moeten doen, maar dat je weet wanneer dat zin heeft (en dat je de kennismakingsoefening vervolgens zó inricht, dat deze zijn doel bereikt).

Welke factoren bepalen nou of (en zo ja, wat voor) een kennismakingsronde op zijn plaats is?

 • cursusduur

Ga je langere tijd met elkaar doorbrengen, dan is het belangrijk dat cursisten zich op hun gemak gaan voelen in de groep. Dat is namelijk de basisvoorwaarde om tot leren en discussiëren te komen. Hier komt een kennismakingsrondje goed van pas!
Bij een seminar van (minder dan) een dagdeel kun je je afvragen hoe zinvol zo'n ronde is

 • groepsgrootte

Ben je met een grote groep (vanaf 50 personen) dan heb je gewoonweg geen tijd voor een kennismaking. Je kunt nog wel Buurman en buurman doen. Je zou ook een losmaakoefening kunnen doen (noem het dan ook zo)

 • groepsvorming

Kennen de cursisten elkaar al? Maar ken jij (de cursusleider) ze nog niet? Dan is het zaak dat JIJ de kennismakingsronde in ieder geval niet misbruikt om aan informatie te komen die voor de cursisten onderling al bekend is. Je kunt natuurlijk wel het ijs breken met een "originele vraag". Je zou ze bijvoorbeeld kunnen vragen iets over zichzelf te vertellen wat de anderen nog niet weten

 • soort cursus

Er bestaan hele originele voorstelrondjes. "Teken een zelfportret en vertel wat dit portret over jou zegt" of "Stel uitdagende vragen zoals: "wanneer heb je je voor het laatst geschaamd?"". Voor een training persoonlijke effectiviteit kan dat zinvol zijn; bij een training informatievaardigheden schiet zo'n rondje gemakkelijk zijn doel voorbij. Verbind het kennismakingrondje op één of andere manier met de cursusinhoud.

Als je besluit een kennismakingsoefening te doen, breng er dan een soort verrassingselement in waardoor de cursist die brandende spotlights in ieder geval niet als dusdanig ervaart. Voorbeelden?

 • Laat cursisten zelf "de fakkel" doorgeven aan een willekeurig iemand in de groep (maar NIET aan diegene die naast hem of haar zit). Bijvoorbeeld door ze een - onzichtbare - bal te laten gooien. Of laat ze de fakkel doorgeven aan iemand waarmee ze een letter in hun naam (of iets anders) gemeen hebben. Hiermee haal je het rondje uit de kennismaking
 • Leg een stapel ansichtkaarten op tafel en laat de cursisten er ééntje kiezen die symbool staat voor hoe hij/zij hier ná de cursus weg hoopt te lopen. Het blijkt makkelijker iets over jezelf te vertellen aan de hand van een voorwerp, dan zélf in de spotlight te staan. (Tip: laat de cursist de ansichtkaart houden!)
 • Doe het mini-interview. Cursist 1 interviewt cursist 2 en vice versa en vervolgens stellen ze elkáár (en elkaars leerdoelen) voor
 • Presenteer een stelling. Bijvoorbeeld: "De gemiddelde digitale klant is lui". Laat cursisten vervolgens stelling nemen door ze plaats te laten nemen op een rij die variëert van "volledig mee eens" tot "volledig mee oneens". Pik er dan een paar cursisten uit voor een toelichting en probeer de verbinding te leggen naar de dagelijkse werkzaamheden van de cursist. Herhaal dit nog eens met een andere stelling tot je iedereen gehad hebt
 • Sleutelbos. Laat iedereen zijn of haar sleutels pakken en vertel kort het 'verhaal' achter een sleutel
 • Heb je ICT-vaardige cursisten? Laat ze zich dan al vóór de cursus aan elkaar voorstellen door hun leerdoelen en foto op een wiki. Dit is dan een warming-upje voor het voorstellen in real-life
 • Uit de kast: welke kast in je huis vertelt het meest over wie je bent? Je klerenkast, je platenkast, je keukenkastjes… Geef de andere deelnemers een korte beschrijving en vertel wat enkele voorwerpen in die kast over je vertellen
 • Private investigator: Laat cursisten een antwoord op verschillende standaard voorstelvragen bedenken (Schrijf op: naam, hobbies, ervaringen, lekkerste eten) en laat ze zichzelf presenteren voor de groep. Geef ze alleen de opdracht mee om 1 of 2 dingen te vertellen die NIET waar zijn en geef de groep de opdracht om te raden wat niet waar is

Bron: Train de trainer en de comments daarop

je kunt de pagina editen of je commentaar achterlaten

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License