Brainstormen

Klassiek post-it brainstormen is eenvoudige creatieve techniek die iedereen kan uitvoeren. Voor deze techniek heb je het volgende nodig: post-its, pennen, een probleemstelling, een stopwatch / horloge en een sessieleider.

flickr:2881836610

Het brainstormen is uit te voeren in zes stappen van 15 minuten.

  • Productpresentatie en probleemstelling
  • Uitleg brainstormproces.
  • Iedereen voorzien van post-its en pennen.
  • Deelnemers beginnen met het schrijven van ideeën op basis van de probleemstelling.
  • Na drie minuten leest de sessieleider één voor één de ideeën hardop voor, ter inspiratie voor anderen. Wanneer een groep meer ervaring heeft met creatieve sessies kun je direct starten met voorlezen.
  • Na tien minuten is de brainstorm afgerond en moet iedereen stoppen met schrijven.

gevonden via i-nnovative

aanvullingen

  • Alle post-its plakken op de muur. Ver van elkaar verwijderd. Vervolgens het team loslaten met een nieuwe set post-its met de opdracht 1 woord op te schrijven wat in hun opkomt bij een bepaalde post-it. Zo creeer je clouds om een idee heen die weer ter discussie gesteld kunnen worden. Hierdoor leert het team ook andere oogpunten te bekijken.
  • Probeer combinaties te maken met verschillende groepen of verschillende post-its.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License